Verksamheten på Njarka Sameläger har upphört.

Vi, Maud och Mattias Mattsson, vill tacka alla våra gäster som under åren besökt oss här på Njarka och tagit del av vår samiska kultur.

Vi kan eventuellt ta oss an mindre arrangemang för att berätta om Åredalens samiska historia samt erbjuda boende i någon form. Kontakta oss på: info@njarka.com

Njarka Sameläger is closed.

We, Maud and Mattias Mattsson, would like to thank all our guests who over the years visited us here at Njarka and taken part of our Sami culture.

We can possibly do some smaller arrangement and talk about the Sami history and we can also offer accommodation. Contact us at: info@njarka.com