Upplevelser Sameliv Boende Öppettider Kontakta oss   Swedish English  
 
 

”Du kommer hem till vår vardag och det känns kanske som en helt ny värld för dig. Med allt från lassokastning till bakning av glödkakor.”

Välkommen till Njarka Sameläger!

 

Njarka Sameläger ligger på en udde i Häggsjön i Åre kommun. Njarka är sydsamiska och betyder udde. Det är en fridfull plats, och samer har alltid sökt sig till ställen med en stor harmoni.

Vi som driver Njarka heter Maud och Mattias Mattsson. I samelägret vill vi berätta om vår kultur, och samtidigt skapa ett komplement till renskötseln. I Njarka ska allt kännas äkta. Vi står inte i samedräkt och tar emot, utan vill visa samernas näringar som de är idag. Du kommer hem till vår vardag och det känns kanske som en helt ny värld av upplevelser för dig. Med allt från lassokastning till bakning av glödkakor.

Den åttkantiga högtidskåtan Jarnge är samelägrets centrum. Det finns också en bostadskåta i torv. Vid elden blir det varmt och här får berättelserna liv. Att sitta i en kåta är demokratiskt. Alla besökare blir lika viktiga och det finns inga hörn att gömma sig i. I kåtan sitter man öga mot öga, och det blir en fin gemenskap.

Ute på udden finns tre boendekåtor för besökare som vill stanna lite längre. För dig som kanske vill ta en lång fisketur. När solen går ner över sjön tänder du eld i kåtans kamin. Då har vardagens stress för länge sedan försvunnit.


Vi är mycket stolta att vi erhållit Sápmi Experience
.

Sápmi Experience   Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Företag som erhållit Sápmi Experience har en helhetssyn på den livsmiljö som Sápmi utgör. De kan berätta om den och de är professionella på att ta hand om besökaren i denna livsmiljö.

När man möter företag som har Sápmi Experience, då vet man att det är äkta samiska upplevelser med samiska värdar som erbjuds.
Mer om Sápmi Experience

Njarka Sameläger tilldelades NCK:s
pedagogiska pris 2013
.


I samband med Nordiskt centrum för kulturarvspedagogiks (NCK) årliga vårkonferens i Östersund vi NCK:s pedagogiska pris. Priset, som skapats för att belöna insatser inom området kulturarv och lärande, delades i år ut för sjunde gången.

Så här löd deras motivering:
Mottagandet sker långt bortom uppvisningar av samedräkter och exploatering av urbefolkningar. Istället möter man en vardag där äkta och varma människor berättar och delar med sig av sina erfarenheter, sin historia och sina tankar.

På ett inkluderande sätt får besökaren förståelse för tankemönster och grundläggande etiska värderingar som ligger till grund för samisk kultur och samiska traditioner. Berättelser, t ex om björkens användbarhet i allt från bark till sav, ger ett perspektiv på hur människan är en liten del av ett stort kretslopp. Begreppet hållbar utveckling får en djup och betydelsefull innebörd genom de tankar som förs fram kring respekt för miljö, djur och människor.

 


Vi samarbetar med:
Studiefrrämjandets logotyp

 

Njarka Sameläger | Häggsjönäs Njarka 111, 830 15 Duved | E-post: info@njarka.com| Telefon: 076-770 07 79

Visit Sapmi