Hem Upplevelser Boende Öppettider Kontakta oss   Swedish English  
 
 

"Samerna har sedan 1986 en egen flagga i rött, grönt, gult och blått. Samma färger finns på de samiska dräkterna som används vid högtider."

Samer är ett urfolk

 

Samerna är ett urfolk med egen kultur, eget språk och egna traditioner. Det område som samer bor på brukar benämnas Sápmi och ibland Sameland. Det sträcker sig över hela Nordkalotten, och omfattar delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.

I Sverige finns 20 000 samer och 51 samebyar. Familjen Mattsson som driver Njarka tillhör Kalls sameby. Det är Sveriges minsta med 1 400 renar och 6 renskötselföretag. Samebyn har sina året-runt-marker i Skäckerfjällen och vinterbete invid Åreskutan. Det finns totalt fyra samebyar med delar av betesmarkerna i Åre kommun som ligger i västra Jämtland.

Renen är viktig inom den samiska kulturen. Den ger kött, skinn och av hornen görs knivskaft och smycken. Det är vanligt att tro att alla samer är renskötare, men även historiskt har samerna levt på fiske eller andra näringar. Idag arbetar samer med allt från turism, till klädskapande och media. Men de flesta har samma typ av arbeten som den övriga befolkningen.

Samerna har sedan 1986 en egen flagga i rött, grönt, gult och blått. Samma färger finns på de samiska dräkterna som används vid högtider. Cirkeln på flaggan är en symbol för solen och månen.

Vi samarbetar med:
Studiefrrämjandets logotyp
 

Njarka Sameläger | Häggsjönäs Njarka 111, 830 15 Duved | E-post: info@njarka.com| Telefon: 076-770 07 79

Visit Sapmi Hem